Director

Dr. Andrei Timotin

 

Consiliul științific

Prof. dr. Andrei Pippidi

Dr. Cătălina Vătășescu

Conf. dr. Ioana Feodorov

Dr. Lia Brad Chisacof