Books published in 2018

Zamfira Mihail, P.P. Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-române și slave din Biblioteca Academiei Române, vol. III/1, București, Editura Academiei Române.

Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, vol. VI/2 Ungaria, ed. coord. Ioana Feodorov și Andrei Timotin, București, Editura Academiei Române.

Virgil Cândea, Histoire des idées en Europe du Sud-Est (XVIIe-XVIIIe siècles), édition par Ioana Feodorov et Mihai Țipău, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 4). 

Florin Țurcanu, Jean-Noël Grandhomme (sous la dir.), La Grande Guerre dans les Balkans, Actes du colloque du 7 juin 2018, Sofia, Institut Français de Bulgarie, 2018, 141 p.

N. Iorga, Histoire des États balkaniques à l'époque moderne, édition par Andrei Pippidi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 1), 2018, 380 p.

Nicolae-Șerban Tanașoca, Études byzantines et balkaniques, édition par Oana Iacubovschi et Andrei Timotin, Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 2), 2018, 314 p.

Viorel Panaite, News in England on the Great Turkish War (1683-1699), Brăila, Muzeul Brăilei-Editura Istros (BIESEE 3), 2018, 200 p.

Andrei Pippidi, Documente despre locul românilor în Sud-Estul Europei, București, Editura Academiei Române, 2018, 272 p.

Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, ed. Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun, Andrei Timotin, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2018, 516 p.

Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri, note și impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București, Humanitas, 2018, 270 p.

Books published in 2017

Andrei Pippidi, Postelnic Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele noastre, ediție, introducere și note, București, Editura Academiei Române, 2017, 280 p.

Lia Brad Chisacof, Meșteșugul doftoriei - Primul tratat românesc de medicină, studiu filologic, studiu ligvistic, ediție, glosar și indice, București, Editura Academiei Române, 2017, 1020 p.

Cristina Feneșan, Banatul otoman. Studii istorice, Timișoara, Ariergarda, 2017, 480 p.

Ştefan Dorondel, în colaborare cu Thomas Sikor, Johannes Stahl, Phuc Xuan To (eds.), When Things become property. Land Reform, Authority and Value in Postsocialist Europe and Asia, Berghahn, New York, Oxford, 2017.

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Daniel Cain, Humanitas, București, 2017, 248 p.

Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale, Biblioteca de studii și cercetări sud-est europene, VII, Brăila, Muzeul Brăilei Carol I – Editura Istros, 2017, 348 p.

Books published in 2016

Ioana Feodorov, Dimitrie Cantemir, Salvation of the Sage and Ruin of the Sinful World, with a contribution to the Arabic edition and English translation by Yulia Petrova, with an Introduction by Virgil Cândea, TSEC vol. VI, Brill, Leiden, 2016, 494 p.

Ștefan Dorondel, Disrupted Landscapes. State, Peasants, and the Politics of Land in Postsocialist Romania, Berghahn Books, Oxford, New York, 234 p.

Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire. Actes du colloque de Mangalia (8-12 juillet 2012), textes réunis et édités par Adrian Robu et Iulian Bîrzescu, avec le concours de D. Knoepfler et A. Avram, Paris, De Boccard (De l’archéologie à l’histoire, no 66), 2016,

Ioana Feodorov, Yulia Petrova (eds.), Europe in Arabic Sources: the Travels of Macarius, Patriarch of Antioch, Proceedings of the International Conference „In the eyes of the Orient: Europe in Arabic Sources” (Kyiv, 22-23 September 2015), Kiev, 2016

Claudiu-Lucian Topor, Daniel Cain, Alexandru Istrate (eds.), Through the Diplomats’ Eyes: Romanian Social Life in the late 19th and early 20th century, Kaiserslautern und Mehlingen, Parthenon Verlag, 2016, 432 p.

Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, serie nouă, vol. VI.1, Ucraina şi Vatican, editori coordonatori Ioana Feodorov și Andrei Timotin, revizie finală Andrei Pippidi, Bucureşti, Editura Academiei Române – Brăila, Editura Istros, 2016, 338 pag.

Ioana Feodorov, Tipar pentru creştinii arabi. Antim Ivireanul, Atanasie Dabbās şi Silvestru al Antiohiei, cuvânt înainte de ÎPS Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, prefaţă de Dr. Doru Bădără, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 378 p. (şi 43 p. ilustraţii).

Cristina Feneşan, Istoria Banatului Otoman, ediţie prefaţată şi îngrijită de acad. Ioan Aurel Pop şi acad. Păun Ion Otiman, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, 320 p.

Vasile Th. Cancicov, Jurnal din vremea ocupației. Impresiuni și păreri personale din timpul Războiului României, ediție îngrijită de Daniel Cain, Vol. II, Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, 424 p.

Florin Ţurcanu, Dragoste şi revoluţie. Amintirile unei românce în Turcia lui Kemal Atatürk, studiu introductiv şi ediţie, București, Editura Corint, 2016.

Andrei Eşanu, Constantin Iordan (ed.), Cultură şi istorie la est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec. XV-XX). Actele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30 martie 2015, ediţia a V-a, Chişinău, Editura Tehnica-Info, 2016.

Antim Ivireanul. Opera tipografică, sub coord. Arhim. Policarp Chițulescu, ed. Doru Bădără, Ion Marian Croitoru, Gabriela Dumitrescu și Ioana Feodorov, București, Institutul Cultural Român, 2016, 215 p.