Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR). Cu Link la https://acad.ro/scosaar/scosaar.html

Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul SCOSAAR. Cu link la https://acad.ro/scosaar/doc2013/doc2013-0910Regulament.pdf

Conducători de doctorat în ISSEE în cadrul SCOSAAR:

Dr. habil. Lia Chisacof. Domenii de cercetare: cultura neoelenă și istoria neoelenismului, literatura sec. XVIII, relații româno-grecești (sec. XIX-XX).

Dr. habil. Ioana Feodorov. Domenii de cercetare: Limba arabă și literatura arabă creștină, Relațiile culturale româno-arabe, filologie și paleografie arabă, istoria tiparului arab.

Doctoranzi înscriși în ISSEE în cadrul SCOSAAR:

Ion-Andrei Țârlescu (din 2016), coord. CS I, dr. habil. Lia Chisacof, doctor (OM nr. 3641/08.03.2021), cu teza Manuscrisele grecești secolele XVI-XIX din colecția Bibliotecii Academiei Române.

Mariana Alecu (din 2018), coord. CS I, dr. habil. Lia Chisacof, titlul tezei de doctorat: România și Grecia (1944-1967)

Aris-Alexandru Zisopol (din 2020), coord. CS I, dr. habil. Lia Chisacof, titlul tezei de doctorat: Identitate socială și identificare de grup în comunitățile grecești din România (1870-1945)

Rozvita-Monica Cosac (din 2020), coord. CS I, dr. habil. Ioana Feodorov, titlul tezei de doctorat: Preotul Vasile Radu, orientalist și cercetător al textelor arabe creștine privitoare la români